Resonador

Resonante GE 1.5 Tesla

Resonador

Resonador – Resonante NEUSOFT .35 ABIERTO

Resonador

Abierta especializado en extremidades

Tomógrafo

Tomografía Computada Multislice
GE Lightspeed

Tomógrafo dental

Tomografía computada dental
Cone Bean – Planmeca Proface 3D

Panorámicas dentales

Perfil de cráneo

Ecógrafos

GE VOLUSON(2)
Ecografía / Ecografía 4D – Eco Doppler Color

Mamógrafo digital directo

Hologic Selenia

Densitómetro

Hologic Discovery

Radiología Digital